Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Hướng dẫn cách chọn sim năm sinh 2003 hợp phong thủy

Bí quyết mua cách lựa chọn phong thủy đẹp cho sim năm sinh 2003
Mua sim năm sinh 2003 không khó nhưng để lựa chọn được chiếc sim năm sinh hợp phong thủy thì không phải dễ một tý nào. Bài viết ngày hôm nay sẽ giúp các bạn tìm được chiếc sim phong thủy năm sinh 2003 đơn giản và nhanh nhất.
Hướng dẫn cách chọn sim năm sinh 2003 hợp phong thủy

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
0985 886168   Giá: 7,500,000   < - > 0988.20.6996   Giá: 5,000,000
0985 888567   Giá: 7,500,000   < - > 0988.23.1994   Giá: 5,000,000
0985 919688   Giá: 7,500,000   < - > 0988.25.9968   Giá: 5,000,000
0985.55.56.59   Giá: 7,500,000   < - > 0988.35.1984   Giá: 5,000,000
0985.68.1998   Giá: 7,500,000   < - > 0988.39.23.39   Giá: 5,000,000
0986 096689   Giá: 7,500,000   < - > 0988.68.29.68   Giá: 5,000,000
0986 129222   Giá: 7,500,000   < - > 0988.7777.94   Giá: 5,000,000
0986 237899   Giá: 7,500,000   < - > 0988.86.01.86   Giá: 5,000,000
0986 365579   Giá: 7,500,000   < - > 0988.91.96.92   Giá: 5,000,000
0986 666053   Giá: 7,500,000   < - > 0988.97.2288   Giá: 5,000,000
0986 668066   Giá: 7,500,000   < - > 0988.98.4568   Giá: 5,000,000
0986 669179   Giá: 7,500,000   < - > 0988.999.677   Giá: 5,000,000
0986 778222   Giá: 7,500,000   < - > 09888 34506   Giá: 5,000,000
0986 799689   Giá: 7,500,000   < - > 09888.000.92   Giá: 5,000,000
0986 800898   Giá: 7,500,000   < - > 09888.26.179   Giá: 5,000,000
0986 860708   Giá: 7,500,000   < - > 09888998.59   Giá: 5,000,000
0986 962828   Giá: 7,500,000   < - > 0989 014014   Giá: 5,000,000
0986 998799   Giá: 7,500,000   < - > 0989 107968   Giá: 5,000,000
0986.29.59.89   Giá: 7,500,000   < - > 0989 111551   Giá: 5,000,000
0987 101368   Giá: 7,500,000   < - > 0989 137222   Giá: 5,000,000
0987 255333   Giá: 7,500,000   < - > 0989 188379   Giá: 5,000,000
0987 258886   Giá: 7,500,000   < - > 0989 191838   Giá: 5,000,000
0987 368889   Giá: 7,500,000   < - > 0989 201868   Giá: 5,000,000
0987 681268   Giá: 7,500,000   < - > 0989 247168   Giá: 5,000,000
0987 827789   Giá: 7,500,000   < - > 0989 276286   Giá: 5,000,000
0987 874777   Giá: 7,500,000   < - > 0989 330003   Giá: 5,000,000
0987 931777   Giá: 7,500,000   < - > 0989 333299   Giá: 5,000,000
0988 059777   Giá: 7,500,000   < - > 0989 335799   Giá: 5,000,000
0988 083368   Giá: 7,500,000   < - > 0989 393179   Giá: 5,000,000
0988 136386   Giá: 7,500,000   < - > 0989 455699   Giá: 5,000,000
0988 300600   Giá: 7,500,000   < - > 0989 466663   Giá: 5,000,000
0988 338938   Giá: 7,500,000   < - > 0989 47 1982   Giá: 5,000,000
0988 386839   Giá: 7,500,000   < - > 0989 67 1982   Giá: 5,000,000
0988 393386   Giá: 7,500,000   < - > 0989 692339   Giá: 5,000,000
0988 572789   Giá: 7,500,000   < - > 0989 826669   Giá: 5,000,000
0988 628222   Giá: 7,500,000   < - > 0989 866799   Giá: 5,000,000
0988 688589   Giá: 7,500,000   < - > 0989 883363   Giá: 5,000,000
0988 773686   Giá: 7,500,000   < - > 0989 889975   Giá: 5,000,000
0988 818778   Giá: 7,500,000   < - > 0989 908009   Giá: 5,000,000
0988 868060   Giá: 7,500,000   < - > 0989 922002   Giá: 5,000,000
0988 868608   Giá: 7,500,000   < - > 0989 931984   Giá: 5,000,000
0988 869229   Giá: 7,500,000   < - > 0989 938893   Giá: 5,000,000
0988 880114   Giá: 7,500,000   < - > 0989 999610   Giá: 5,000,000
0988 888391   Giá: 7,500,000   < - > 0989.09.11.86   Giá: 5,000,000
0988 889269   Giá: 7,500,000   < - > 0989.177.333   Giá: 5,000,000
0988 928558   Giá: 7,500,000   < - > 0989.18.7968   Giá: 5,000,000
0988 938558   Giá: 7,500,000   < - > 0989.2.7.1995   Giá: 5,000,000
0988 966386   Giá: 7,500,000   < - > 0989.2.7.1996   Giá: 5,000,000
0988 969339   Giá: 7,500,000   < - > 0989.27.5588   Giá: 5,000,000
0988 969636   Giá: 7,500,000   < - > 0989.31.7879   Giá: 5,000,000
0988.56.7878   Giá: 7,500,000   < - > 0989.33.99.44   Giá: 5,000,000
0988.5679.86   Giá: 7,500,000   < - > 0989.35.33.55   Giá: 5,000,000
09888.339.68   Giá: 7,500,000   < - > 0989.37.6767   Giá: 5,000,000
0989 026899   Giá: 7,500,000   < - > 0989.38.4688   Giá: 5,000,000
0989 112119   Giá: 7,500,000   < - > 0989.51.2288   Giá: 5,000,000
0989 191696   Giá: 7,500,000   < - > 0989.52.1199   Giá: 5,000,000
0989 194568   Giá: 7,500,000   < - > 0989.64.1986   Giá: 5,000,000
0989 269679   Giá: 7,500,000   < - > 0989.66.93.93   Giá: 5,000,000
0989 322979   Giá: 7,500,000   < - > 0989.69.17.17   Giá: 5,000,000
0989 392678   Giá: 7,500,000   < - > 0989.71.8998   Giá: 5,000,000
0989 637879   Giá: 7,500,000   < - > 0989.97.1990   Giá: 5,000,000
0989 825868   Giá: 7,500,000   < - > 09 7171 1199   Giá: 5,000,000
0989 891139   Giá: 7,500,000   < - > 09 7171 3399   Giá: 5,000,000
0989 933966   Giá: 7,500,000   < - > 09 77777.061   Giá: 5,000,000
0989 969568   Giá: 7,500,000   < - > 09 77777.085   Giá: 5,000,000
0989.09.8383   Giá: 7,500,000   < - > 09 77777.284   Giá: 5,000,000
0989.66.0808   Giá: 7,500,000   < - > 09 77777.294   Giá: 5,000,000
09 69 59 1986   Giá: 7,500,000   < - > 09 77777.308   Giá: 5,000,000
09 7887 1993   Giá: 7,500,000   < - > 09 77777.310   Giá: 5,000,000
0868 533555   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.351   Giá: 5,000,000
0869 869777   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.354   Giá: 5,000,000
0966 860555   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.384   Giá: 5,000,000
0975 357333   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.430   Giá: 5,000,000
0979 024777   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.460   Giá: 5,000,000
0979 104777   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.463   Giá: 5,000,000
0982 259333   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.495   Giá: 5,000,000
0985 215333   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.498   Giá: 5,000,000
0985 630555   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.502   Giá: 5,000,000
0988 731333   Giá: 7,486,000   < - > 09 77777.503   Giá: 5,000,000
0974 988866   Giá: 7,450,000   < - > 09 77777.506   Giá: 5,000,000
0983 086996   Giá: 7,450,000   < - > 09 77777.561   Giá: 5,000,000
0979 997775   Giá: 7,400,000   < - > 09 77777.562   Giá: 5,000,000
0979 997776   Giá: 7,400,000   < - > 09 77777.803   Giá: 5,000,000
0982 586996   Giá: 7,400,000   < - > 09 77777.815   Giá: 5,000,000
0987 518866   Giá: 7,400,000   < - > 09 77777.825   Giá: 5,000,000
0982 986996   Giá: 7,370,000   < - > 09 77777.834   Giá: 5,000,000
0983 156996   Giá: 7,370,000   < - > 09 77777.853   Giá: 5,000,000
0983 766689   Giá: 7,370,000   < - > 09 77777.894   Giá: 5,000,000
0984 086996   Giá: 7,370,000   < - > 09 8118 8117   Giá: 5,000,000
0985 286996   Giá: 7,370,000   < - > 09 8119 8229   Giá: 5,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim số đẹp sao cho đúng cách.

Hướng dẫn chọn sim số đẹp sao cho đúng cách.

Để lựa chọn được chiếc sim năm sinh 2003 thì chúng ta cần những lưu ý sau :
Một chiếc sim số điện thoại được gọi là đẹp về phong thủy và hợp năm sinh của mình hay còn gọi chung là sim phong thủy thì bắt buộc phải hội tụ đầy đủ những yếu tố sau:
+  Những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2003 phải cân bằng ( Âm dương tương phối ). Có nghĩa là trong dãy số sim hợp tuổi 2003 của bạn phải bao gồm 10 con số ghép lại phải có đủ 5 số chẵn và phải cân bằng với 5 số lẻ, trong dãy số tư nhiên thì các chuyên gia phong thủy học có lý giải những con số âm là những số chẵn ( 0, 2, 4, 6, 8) và những số dương là những con số lẻ (1, 3, 5, 7, 9)
+ Tổng điểm trong dãy số phải cao ( số nút ). Có nghĩa là đem cộng tổng những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2003 gồm 10 chữ số lại với nhau ta có tổng số điểm cao lớn hơn hoặc bằng 9.
Ví dụ như : sim 0938.9.5.2003 có tổng các chữ số trong sim 0 + 9 + 3 + 8+ 9 + 5 + 2 + 0 + 0 + 3 = 39, có số nút ở đây là 9, chiếc sim có số nút cao và rất đẹp.
+ Ngũ hành trong dãy số  sim hợp tuổi 2003 phải tương sinh nhiều hơn tương khắc. 
Trong ngũ hành thì người ta chia ra các con số thuộc các hành sau. Kim(7, 8), mộc (số 1, 2), thuỷ (số 0, 9), hoả (số 3, 4), thổ (số 5, 6).
Ví dụ nếu là Nam giới sinh năm 2003 thuộc mệnh Kim nên lựa chọn những số thuộc mệnh Kim là 7 và 8, tránh những số khắc mệnh Kim là những số 3 4 thuộc mệnh Hỏa.
Ngũ hành của  dãy số  sim hợp tuổi 2003 phải hợp với mệnh của người sở hữu nó.
Để lựa chọn sim năm sinh 2003 đẹp thì chúng ta nên biết qua về cung mệnh tử vi năm sinh này.
Người sinh năm 2003 là tuổi Quý Mùi ( tuổi dê) ,  ngũ hành năm sinh là thuộc mệnh Mộc ( tức Dương Liễu Mộc- cây dương liễu )
Nhưng cung mệnh của Nam sinh năm 2003 và Nữ sinh năm 2003 là khác nhau:
Đối với nam sinh năm 2003 mệnh gì? Mệnh mộc hợp màu gì nhất ?
Nam sinh năm 2003 thuộc Cung CÀN, hành KIM, quái số 6, sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh, hướng Tây Bắc (Hướng nhà tốt: Tây, Đông bắc, Tây Bắc , Tây Nam)
Màu sắc hợp mệnh: Các màu Nâu, Vàng để được Tương Sinh. Chọn các màu Trắng, Ghi, Xám để được Tương Hợp . Với các màu Xanh lá cây (Kim khắc được Mộc) để được Tương khắc
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Đỏ, Tím, Hồng vì Mệnh cung đại diện cho các màu này bị khắc. Không nên dùng các màu: Trắng, Ghi, Xám .
Nữ sinh năm 2003 thuộc Cung LY, hành HOẢ, quái số 9, sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh, hướng Nam(Hướng nhà tốt: Đông, Đông Nam, Nam, Bắc).
Màu sắc hợp mệnh: Các màu Xanh lá cây để được Tương Sinh. Chọn các màu Đỏ, Tím, Hồng để được Tương Hợp. Và với các màu Trắng, Ghi, Xám để được Tương Khắc (Hoả chế ngự được Kim)
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Đen, Xanh da trời,  Xanh nước biển. Không nên dùng: Các màu Vàng, Nâu.
Việc chọn sim số đẹp nói chung và sim năm sinh nói riêng chỉ là tương đối vì quan niệm sim đẹp là ở mỗi người khác nhau, vậy nên nếu chúng thấy thích và sim đó phong thủy không xấu thì đều có thể mua sử dụng mà không lo phải lo nghĩ gì.
Ngoài sim năm sinh 2003 ra thì còn rất nhiều sim số đẹp mà chúng ta nên bỏ một chút thời gian để tham khảo như sim tứ quý, sim lộc phát, sim tam hoa ... và đặc biệt là những sim có đầu số đẹp như sim đầu số 0988, sim đầu 0909, sim đầu 0919 ...
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:
Nguồn:http://www.timsimphongthuy.com/2017/07/sim-nam-sinh-2003.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét