Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Mẹo hay giúp bạn chọn sim phong thủy cho năm sinh 1992

Năm sinh 1992 và những bí quyết mua sim phong thủy năm sinh 1992
Sim phong thủy hiện nay đang là dòng sim được ưu chuộng trên thị trường, đặc biệt là giới trẻ 9x cũng đang hưởng ứng nhiệt tình trào lưu này. Việc sử dụng một chiếc sim phong thủy đẹp không chỉ mang đến may mắn hạn chế những điều không may đến với chúng ta mà còn làm cho chúng ta an tâm hơn trong cuộc sống. Chúng ta mua sim phong thủy đẹp giống như có một ngôi nhà vững chắc vậy, rất an tâm trong mọi biến cố của thời tiết.
Mẹo hay giúp bạn chọn sim phong thủy cho năm sinh 1992

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0906 888835   Giá: 8,800,000   < - > 0901 042001   Giá: 8,000,000
0906 888849   Giá: 8,800,000   < - > 0901 042003   Giá: 8,000,000
0906 888857   Giá: 8,800,000   < - > 0901 042005   Giá: 8,000,000
0906 888861   Giá: 8,800,000   < - > 0901 042011   Giá: 8,000,000
0906 888862   Giá: 8,800,000   < - > 0901 044567   Giá: 8,000,000
0906 888864   Giá: 8,800,000   < - > 0901 046046   Giá: 8,000,000
0906 888871   Giá: 8,800,000   < - > 0901 051998   Giá: 8,000,000
0906 888874   Giá: 8,800,000   < - > 0901 052001   Giá: 8,000,000
0906 888875   Giá: 8,800,000   < - > 0901 052005   Giá: 8,000,000
0906 888894   Giá: 8,800,000   < - > 0901 052006   Giá: 8,000,000
0906 888897   Giá: 8,800,000   < - > 0901 052010   Giá: 8,000,000
0906 888900   Giá: 8,800,000   < - > 0901 061998   Giá: 8,000,000
0906 888991   Giá: 8,800,000   < - > 0901 062001   Giá: 8,000,000
0907 000880   Giá: 8,800,000   < - > 0901 062002   Giá: 8,000,000
0907 000889   Giá: 8,800,000   < - > 0901 062007   Giá: 8,000,000
0907 000898   Giá: 8,800,000   < - > 0901 062009   Giá: 8,000,000
0907 022017   Giá: 8,800,000   < - > 0901 072002   Giá: 8,000,000
0907 092017   Giá: 8,800,000   < - > 0901 072003   Giá: 8,000,000
0907 102005   Giá: 8,800,000   < - > 0901 072004   Giá: 8,000,000
0907 113379   Giá: 8,800,000   < - > 0901 072006   Giá: 8,000,000
0907 416886   Giá: 8,800,000   < - > 0901 072010   Giá: 8,000,000
0907 772017   Giá: 8,800,000   < - > 0901 072013   Giá: 8,000,000
0907 776379   Giá: 8,800,000   < - > 0901 079979   Giá: 8,000,000
0907 776464   Giá: 8,800,000   < - > 0901 082002   Giá: 8,000,000
0907 776600   Giá: 8,800,000   < - > 0901 082003   Giá: 8,000,000
0907 776622   Giá: 8,800,000   < - > 0901 082005   Giá: 8,000,000
0907 777095   Giá: 8,800,000   < - > 0901 082013   Giá: 8,000,000
0907 777476   Giá: 8,800,000   < - > 0901 088588   Giá: 8,000,000
0907 878766   Giá: 8,800,000   < - > 0901 089666   Giá: 8,000,000
0907 878781   Giá: 8,800,000   < - > 0901 090666   Giá: 8,000,000
0907 878782   Giá: 8,800,000   < - > 0901 091994   Giá: 8,000,000
0907 878783   Giá: 8,800,000   < - > 0901 092002   Giá: 8,000,000
0907 878784   Giá: 8,800,000   < - > 0901 092007   Giá: 8,000,000
0907 878833   Giá: 8,800,000   < - > 0901 122003   Giá: 8,000,000
0907 878877   Giá: 8,800,000   < - > 0901 122004   Giá: 8,000,000
0907 878898   Giá: 8,800,000   < - > 0901 139739   Giá: 8,000,000
0907 878998   Giá: 8,800,000   < - > 0901 210121   Giá: 8,000,000
0907 887733   Giá: 8,800,000   < - > 0901 235668   Giá: 8,000,000
0907 887978   Giá: 8,800,000   < - > 0901 238080   Giá: 8,000,000
0907 887980   Giá: 8,800,000   < - > 0901 245999   Giá: 8,000,000
0907 888008   Giá: 8,800,000   < - > 0901 273888   Giá: 8,000,000
0907 888118   Giá: 8,800,000   < - > 0901 337338   Giá: 8,000,000
0907 888558   Giá: 8,800,000   < - > 0901 337339   Giá: 8,000,000
0907 888812   Giá: 8,800,000   < - > 0901 468478   Giá: 8,000,000
0907 888856   Giá: 8,800,000   < - > 0901 468488   Giá: 8,000,000
0907 888860   Giá: 8,800,000   < - > 0901 550155   Giá: 8,000,000
0907 888897   Giá: 8,800,000   < - > 0901 566568   Giá: 8,000,000
0907 890101   Giá: 8,800,000   < - > 0901 579779   Giá: 8,000,000
0907 891139   Giá: 8,800,000   < - > 0901 579979   Giá: 8,000,000
0907 891881   Giá: 8,800,000   < - > 0901 788688   Giá: 8,000,000
0907 894488   Giá: 8,800,000   < - > 0901 795279   Giá: 8,000,000
0907 894499   Giá: 8,800,000   < - > 0901 896777   Giá: 8,000,000
0907 894666   Giá: 8,800,000   < - > 0901.03.6886   Giá: 8,000,000
0907 894777   Giá: 8,800,000   < - > 0901.05.6886   Giá: 8,000,000
0907 895353   Giá: 8,800,000   < - > 0901.07.6886   Giá: 8,000,000
0907 895454   Giá: 8,800,000   < - > 0901.09.8666   Giá: 8,000,000
0907 895979   Giá: 8,800,000   < - > 0901.28.1368   Giá: 8,000,000
0907 896767   Giá: 8,800,000   < - > 0901.36.66.86   Giá: 8,000,000
0907 896779   Giá: 8,800,000   < - > 0901.38.68.78   Giá: 8,000,000
0907 896878   Giá: 8,800,000   < - > 0901.44.1368   Giá: 8,000,000
0907 897766   Giá: 8,800,000   < - > 0901.63.66.69   Giá: 8,000,000
0907 897839   Giá: 8,800,000   < - > 0901.67.76.76   Giá: 8,000,000
0907 897980   Giá: 8,800,000   < - > 0901.77.4953   Giá: 8,000,000
0907 898777   Giá: 8,800,000   < - > 0901.79 79.38   Giá: 8,000,000
0907 898900   Giá: 8,800,000   < - > 0901.79.75.79   Giá: 8,000,000
0907 898966   Giá: 8,800,000   < - > 0901.84.8668   Giá: 8,000,000
0908 005511   Giá: 8,800,000   < - > 0901.90.98.98   Giá: 8,000,000
0908 068179   Giá: 8,800,000   < - > 0901.93.98.98   Giá: 8,000,000
0908 068383   Giá: 8,800,000   < - > 0901.995.996   Giá: 8,000,000
0908 095666   Giá: 8,800,000   < - > 0902 112016   Giá: 8,000,000
0908 111357   Giá: 8,800,000   < - > 0902 340248   Giá: 8,000,000
0908 775533   Giá: 8,800,000   < - > 0902 344488   Giá: 8,000,000
0909 090680   Giá: 8,800,000   < - > 0902 461777   Giá: 8,000,000
0909 101997   Giá: 8,800,000   < - > 0902 666268   Giá: 8,000,000
0909 389378   Giá: 8,800,000   < - > 0902 697666   Giá: 8,000,000
0909 697555   Giá: 8,800,000   < - > 0902 697666   Giá: 8,000,000
0909 753666   Giá: 8,800,000   < - > 0902 746746   Giá: 8,000,000
0909 966661   Giá: 8,800,000   < - > 0902 987654   Giá: 8,000,000
0909 966663   Giá: 8,800,000   < - > 0902.11.1881   Giá: 8,000,000
0909 966665   Giá: 8,800,000   < - > 0902.66.0909   Giá: 8,000,000
0909 999395   Giá: 8,800,000   < - > 0902.99.55.79   Giá: 8,000,000
0909.75.1666   Giá: 8,800,000   < - > 0903.444449.   Giá: 8,000,000
0931 012003   Giá: 8,800,000   < - > 0903.444449.   Giá: 8,000,000
0931 012004   Giá: 8,800,000   < - > 0903.58.55.58   Giá: 8,000,000
0931 012005   Giá: 8,800,000   < - > 0903.86.86.83   Giá: 8,000,000
0931 052000   Giá: 8,800,000   < - > 0903.88.38.39   Giá: 8,000,000
0931 052001   Giá: 8,800,000   < - > 0904 022014   Giá: 8,000,000
0931 052002   Giá: 8,800,000   < - > 0905 011992   Giá: 8,000,000
0931 052003   Giá: 8,800,000   < - > 0905 302777   Giá: 8,000,000
0931 052004   Giá: 8,800,000   < - > 0906 060101   Giá: 8,000,000
0931 052006   Giá: 8,800,000   < - > 0906 072008   Giá: 8,000,000
0931 052008   Giá: 8,800,000   < - > 0906 666863   Giá: 8,000,000
0931 052012   Giá: 8,800,000   < - > 0906 771881   Giá: 8,000,000
0931 052013   Giá: 8,800,000   < - > 0906 796363   Giá: 8,000,000
0931 072001   Giá: 8,800,000   < - > 0906 797898   Giá: 8,000,000
0931 072003   Giá: 8,800,000   < - > 0906 866865   Giá: 8,000,000
0931 072005   Giá: 8,800,000   < - > 0906 866865   Giá: 8,000,000
0931 072006   Giá: 8,800,000   < - > 0906 888860   Giá: 8,000,000
0931 072011   Giá: 8,800,000   < - > 0906 955558   Giá: 8,000,000
0931 072013   Giá: 8,800,000   < - > 0906.05.1368   Giá: 8,000,000

>>> Có thể bạn quan tâm cách chọn sim thần tài giá rẻ.

Hướng dẫn cách mua sim thần tài giá rẻ.

Bài viết này tôi xin giới thiệu cách chọn sim phong thủy cho người năm sinh 1992. Để chọn sim phong thủy cho người sinh năm 1992 chúng ta có rất nhiều cách :
Cách 1 : chúng ta đến các đại lý sim số đẹp gặp các chuyên gia sim số đẹp để được tư vấn về sim phong thủy hợp năm sinh 1992.
Cách 2 : truy cập những trang web chuyên tra cứu phong thủy sim.
Cách 3 : nếu bận rộn chúng ta có thể gọi trực tiếp gặp những nhân viên chuyên sim số đẹp để tư vấn một cách chính xác và nhanh nhất.
Cách 4 : bạn có thể tự chọn cho mình chiếc sim phong thủy hợp năm sinh 1992 nếu bạn biết qua một ít về cung mệnh, tử vi của người sinh năm 1992. Việc chọn cũng không quá khó, đó là tránh những con số xung khắc trong sim, chiếc sim có tổng số nút trong sim cao và chiếc sim phải hài hòa âm dương ( tỷ lệ số lẻ chẵn gần bằng nhau).
Để dễ dàng chọn sim năm sinh 1992 hay sim phong thủy cho người sinh năm 1992 chúng ta nên tham khảo qua cung mệnh tử vi của người sinh năm này.
Nam và nữ 1992 đều có những thông tin chung sau đây:

 •     Năm sinh: 1992 tức là sinh từ 4/2/1992 đến 22/1/1993
 •     Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân
 •     Mệnh ngũ hành: Kim - Kiếm phong Kim - Sắt đầu kiếm
Các thông tin khác riêng của nam và nữ:
1. Nam 1992
- Cung mệnh: Cấn Thổ thuộc Tây Tứ mệnh
- Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương sinh, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương vượng, tốt).
- Con số hợp: 2, 5, 8, 9
- Hướng hợp với Nam 1992 Nhâm Thân:
 •     Tây Bắc - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở
 •     Đông Bắc - Phục vị: Được sự giúp đỡ
 •     Tây - Diên niên: Mọi sự ổn định
 •     Tây Nam - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
2. Nữ 1992
Cung mệnh của bạn
- Năm sinh dương lịch: 1992
- Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân
- Quẻ mệnh: Đoài ( Kim) thuộc Tây Tứ mệnh
- Ngũ hành: Sắt đầu kiếm (Kiếm phong Kim)
Màu sắc
- Màu sắc hợp: Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương sinh, tốt). Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương vượng, tốt).
- Con số hợp: 6, 7, 8
- Hướng hợp với Nữ 1992:
 •     Tây Bắc - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn
 •     Đông Bắc - Diên niên: Mọi sự ổn định
 •     Tây - Phục vị: Được sự giúp đỡ
 •     Tây Nam - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét