Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Sim phong thủy cho người sinh năm 1981 số đẹp giá rẻ

Lựa chọn sim năm sinh 1981, sim phong thủy cho người sinh năm 1981
Phong thủy đã có từ rất lâu được ông cha ta áp dụng vào cuộc sống. Hiện nay phong thủy vẫn còn được người dân Việt Nam ưa chuộng đặc biệt là những người kinh doanh buôn bán, việc sử dụng phong thủy có nhiều cách đơn giản nhất là dùng sim phong thủy hợp năm sinh của chính mình.
Chọn sim phong thủy cho người sinh năm 1981 số đẹp giá rẻ

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0898 882929   Giá: 9,900,000   < - > 0906 688865   Giá: 7,500,000
0898 908809   Giá: 9,900,000   < - > 0906 690966   Giá: 7,500,000
0898 908809   Giá: 9,900,000   < - > 0906 690966   Giá: 7,500,000
0898.66.1888   Giá: 9,900,000   < - > 0906 717788   Giá: 7,500,000
0898.90.80.88   Giá: 9,900,000   < - > 0906 741234   Giá: 7,500,000
0898.90.80.88   Giá: 9,900,000   < - > 0906 747799   Giá: 7,500,000
0898.90.80.89   Giá: 9,900,000   < - > 0906 777839   Giá: 7,500,000
0898.90.80.89   Giá: 9,900,000   < - > 0906 777998   Giá: 7,500,000
0898.90.80.99   Giá: 9,900,000   < - > 0906 788822   Giá: 7,500,000
0898.90.80.99   Giá: 9,900,000   < - > 0906 789300   Giá: 7,500,000
0899 295999   Giá: 9,900,000   < - > 0906 789400   Giá: 7,500,000
0899 797779   Giá: 9,900,000   < - > 0906 789500   Giá: 7,500,000
0899 965569   Giá: 9,900,000   < - > 0906 858282   Giá: 7,500,000
0899 965569   Giá: 9,900,000   < - > 0906 868400   Giá: 7,500,000
0899 988978   Giá: 9,900,000   < - > 0906 877688   Giá: 7,500,000
0899 988978   Giá: 9,900,000   < - > 0906 886739   Giá: 7,500,000
0899 995353   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888078   Giá: 7,500,000
0899 995454   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888814   Giá: 7,500,000
0899 999266   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888815   Giá: 7,500,000
0901 391989   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888817   Giá: 7,500,000
0901 888779   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888820   Giá: 7,500,000
0901 888779   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888824   Giá: 7,500,000
0909 021996   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888825   Giá: 7,500,000
0909 812666   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888830   Giá: 7,500,000
093 989 1998   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888831   Giá: 7,500,000
093 999 1968   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888832   Giá: 7,500,000
0931 099666   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888840   Giá: 7,500,000
0931 134999   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888841   Giá: 7,500,000
0931 555515   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888842   Giá: 7,500,000
0931 555515   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888843   Giá: 7,500,000
0933 289389   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888846   Giá: 7,500,000
0933 332525   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888850   Giá: 7,500,000
0934 203999   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888851   Giá: 7,500,000
0934.12.66.88   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888853   Giá: 7,500,000
0936 691989   Giá: 9,900,000   < - > 0906 888997   Giá: 7,500,000
0937.69.69.66   Giá: 9,900,000   < - > 0906 977666   Giá: 7,500,000
0937.69.69.66   Giá: 9,900,000   < - > 0906 983399   Giá: 7,500,000
0901 393949   Giá: 9,868,000   < - > 0906 989191   Giá: 7,500,000
0932 555335   Giá: 9,868,000   < - > 0907 000818   Giá: 7,500,000
0898 866899   Giá: 9,800,000   < - > 0907 000855   Giá: 7,500,000
08987.33.999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 000878   Giá: 7,500,000
0899 222227   Giá: 9,800,000   < - > 0907 171710   Giá: 7,500,000
0899 999881   Giá: 9,800,000   < - > 0907 171716   Giá: 7,500,000
0899 999882   Giá: 9,800,000   < - > 0907 171739   Giá: 7,500,000
0899 999883   Giá: 9,800,000   < - > 0907 171790   Giá: 7,500,000
0899 999885   Giá: 9,800,000   < - > 0907 176177   Giá: 7,500,000
0899 999887   Giá: 9,800,000   < - > 0907 517888   Giá: 7,500,000
090.23.23.23.1   Giá: 9,800,000   < - > 0907 604604   Giá: 7,500,000
090.53.53.53.1   Giá: 9,800,000   < - > 0907 666672   Giá: 7,500,000
090.666.4.111   Giá: 9,800,000   < - > 0907 776116   Giá: 7,500,000
090.666.4.222   Giá: 9,800,000   < - > 0907 776639   Giá: 7,500,000
090.666.4.333   Giá: 9,800,000   < - > 0907 776644   Giá: 7,500,000
0901 010404   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777176   Giá: 7,500,000
0901 231985   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777187   Giá: 7,500,000
0901 231985   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777197   Giá: 7,500,000
0901 798666   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777238   Giá: 7,500,000
0902 411999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777470   Giá: 7,500,000
0902 941999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777471   Giá: 7,500,000
0902.30.10.10   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777472   Giá: 7,500,000
0902.33.30.30   Giá: 9,800,000   < - > 0907 777473   Giá: 7,500,000
0902.35.1234   Giá: 9,800,000   < - > 0907 778118   Giá: 7,500,000
0902.5555.35   Giá: 9,800,000   < - > 0907 778228   Giá: 7,500,000
0902.74.2345   Giá: 9,800,000   < - > 0907 778282   Giá: 7,500,000
0902.74.4567   Giá: 9,800,000   < - > 0907 778844   Giá: 7,500,000
0906 043999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 797967   Giá: 7,500,000
0906 222822   Giá: 9,800,000   < - > 0907 843838   Giá: 7,500,000
0906 341999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 856767   Giá: 7,500,000
0906 371999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 878767   Giá: 7,500,000
0906 616898   Giá: 9,800,000   < - > 0907 878769   Giá: 7,500,000
0906 642999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 878800   Giá: 7,500,000
0906 649888   Giá: 9,800,000   < - > 0907 878808   Giá: 7,500,000
0906 701999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 878811   Giá: 7,500,000
0906 704999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 887079   Giá: 7,500,000
0906 875666   Giá: 9,800,000   < - > 0907 887739   Giá: 7,500,000
0906 996986   Giá: 9,800,000   < - > 0907 887744   Giá: 7,500,000
0906.2222.78   Giá: 9,800,000   < - > 0907 887770   Giá: 7,500,000
0906.37.88.66   Giá: 9,800,000   < - > 0907 887839   Giá: 7,500,000
0906.64.2345   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888228   Giá: 7,500,000
0906.99.49.49   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888687   Giá: 7,500,000
0907 379666   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888801   Giá: 7,500,000
0907.99.88.55   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888802   Giá: 7,500,000
0908 789111   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888804   Giá: 7,500,000
0909 940555   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888805   Giá: 7,500,000
0909.43.77.88   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888810   Giá: 7,500,000
0909.66.20.20   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888813   Giá: 7,500,000
0909.66.51.51   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888814   Giá: 7,500,000
093.1335.777   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888815   Giá: 7,500,000
093.134.7999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888823   Giá: 7,500,000
093.140.7999   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888824   Giá: 7,500,000
093.141.9888   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888825   Giá: 7,500,000
093.18.39.666   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888827   Giá: 7,500,000
093.25.25.25.5   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888837   Giá: 7,500,000
093.25.25.25.6   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888850   Giá: 7,500,000
093.25.25.25.7   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888853   Giá: 7,500,000
093.25.25.444   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888861   Giá: 7,500,000
093.777.1.222   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888862   Giá: 7,500,000
093.777.11.00   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888864   Giá: 7,500,000
093.777.11.22   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888865   Giá: 7,500,000
093.777.11.33   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888871   Giá: 7,500,000
093.777.11.44   Giá: 9,800,000   < - > 0907 888872   Giá: 7,500,000
>>> Xem thêm video hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá dưới 200.000 đ


Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp giá dưới 200.000 đ

Phong thủy là một lĩnh vực khoa học không có điều gì là thần bí cả. Các nguyên lý của phong thủy không quá chuyên sâu và phức tạp, vì vậy bạn có thể nắm bắt dễ dàng chỉ cần một chút kiên nhẫn và niềm say mê. Việc áp dụng phong thủy sẽ giúp chúng ta tránh được sát khí (dòng khí xấu) bổ sung sinh khí (dòng khí tốt) tạo ra dòng năng lượng tốt giúp đem lại may mắn cho chúng ta. Thu hút sinh khí vào vùng không gian sống của chúng ta sẽ giúp bạn thêm hạnh phúc và thành công hơn.
Việc áp dụng phong thủy có nhiều cách, trong đó sử dụng sim phong thủy đang được mọi người ưa chuộng vì đây là cách khá đơn giản đưa phong thủy vào đời sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi người trong chúng ta ai cũng sử dụng sim điện thoại nên dùng sim phong thì cũng là áp dụng phong thủy trực tiếp lên cuộc sống của chúng ta vậy.
Lựa chọn sim phong thủy cho người sinh năm 1981 có nhiều cách như xem bói sim hay dùng trực tiếp nhờ các chuyên gia phong thủy tư vấn, nhưng để hiểu hơn về sim phong thủy cho người sinh năm 1981 thì chúng ta nên biết qua cung mệnh tử vi của chính năm sinh này.
Các thông tin chung về năm sinh, mệnh, cung mệnh của Nam nữ sinh năm 1981
    Năm sinh: 1981
    Năm âm lịch: Tân Dậu - Long Tàng Chi Kê - Gà trong lồng
    Mệnh ngũ hành: Mộc - Thạch lựu Mộc - Gỗ thạch Lựu
1. Nam sinh năm 1981
- Cung mệnh: Khảm Thuỷ thuộc Đông Tứ mệnh
- Màu sắc hợp: Màu trắng, bạc, kem, thuộc hành Kim (tương sinh, tốt). Màu đen, xám, xanh biển sẫm, thuộc hành Thủy (tương vượng, tốt).
- Con số hợp: 1, 6, 7
- Hướng tốt:
    Bắc - Phục vị: Được sự giúp đỡ.
    Đông - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở.
    Nam - Diên niên: Mọi sự ổn định.
    Đông Nam - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn.
2. Nữ sinh năm 1981
- Cung mệnh: Cân Thổ thuộc Tây Tứ mệnh
- Màu sắc hợp: Màu đỏ, hồng, cam, tím, thuộc hành Hỏa (tương sinh, tốt). Màu vàng, nâu, thuộc hành Thổ (tương vượng, tốt).
- Con số hợp: 2, 5, 8, 9
- Hướng tốt:
    Tây Bắc - Thiên y: Gặp thiên thời được che chở.
    Đông Bắc - Phục vị: Được sự giúp đỡ.
    Tây - Diên niên: Mọi sự ổn định.
    Tây Nam - Sinh khí: Phúc lộc vẹn toàn.
Đại lý sim số đẹp sở hữu kho sim lớn nhất Việt Nam với hơn 3 triệu số đẹp của vinaphone, mobifone, viettel, gmobile... rất nhiều sim số cổ có điểm phong thủy cao sẽ giúp bạn dễ dàng chọn cho mình một số sim hợp năm sinh 1981 đẹp để mang lại tài lộc vận may trong cuộc sống. 
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét