Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Các cách giúp bạn mua sim phong thủy cho người sinh năm 2004

Cách lựa chọn sim phong thủy cho những người sinh năm 2004
Những người sinh năm 2004 nói riêng và thế hệ từ năm sinh 2000 đến năm 2009 đều được giới trẻ gọi chung là thế hệ 10x. Đây là thế hệ trẻ mới của đất nước và trong độ tuổi mới lớn này hầu như ai cũng muốn thể hiện cá tính cái tôi của chính mình, và sử dụng sim số đẹp cũng là một cách thể hiện bản thân của mình vậy. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn lựa chọn sim phong thủy cho người sinh năm 2004 đúng cách.
>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Viettel:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0979.80.08.80   Giá: 7,500,000   < - > 0986 886339   Giá: 5,000,000
0979.86.3568   Giá: 7,500,000   < - > 0986 891969   Giá: 5,000,000
09793.793.68   Giá: 7,500,000   < - > 0986 893779   Giá: 5,000,000
09799997.83   Giá: 7,500,000   < - > 0986 897688   Giá: 5,000,000
098 123 1975   Giá: 7,500,000   < - > 0986 966188   Giá: 5,000,000
098.12345.82   Giá: 7,500,000   < - > 0986 996959   Giá: 5,000,000
098.12345.85   Giá: 7,500,000   < - > 0986.11.11.96   Giá: 5,000,000
098.147.8666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.12.8689   Giá: 5,000,000
0981 055155   Giá: 7,500,000   < - > 0986.25.25.28   Giá: 5,000,000
0981 055155   Giá: 7,500,000   < - > 0986.26.1998   Giá: 5,000,000
0981 074666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.27.6969   Giá: 5,000,000
0981 094666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.39.38.79   Giá: 5,000,000
0981 097666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.55.58.59   Giá: 5,000,000
0981 140666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.55.88.44   Giá: 5,000,000
0981 176886   Giá: 7,500,000   < - > 0986.75.1975   Giá: 5,000,000
0981 198898   Giá: 7,500,000   < - > 0986.77.1985   Giá: 5,000,000
0981 240666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.77.66.00   Giá: 5,000,000
0981 254666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.79.06.79   Giá: 5,000,000
0981 270666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.79.36.79   Giá: 5,000,000
0981 274666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.97.87.97   Giá: 5,000,000
0981 340666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.99.22.44   Giá: 5,000,000
0981 347666   Giá: 7,500,000   < - > 0986.99.77.44   Giá: 5,000,000
0981 348886   Giá: 7,500,000   < - > 0987 011113   Giá: 5,000,000
0981 374666   Giá: 7,500,000   < - > 0987 113345   Giá: 5,000,000
0981 399199   Giá: 7,500,000   < - > 0987 389868   Giá: 5,000,000
0981 399199   Giá: 7,500,000   < - > 0987 787838   Giá: 5,000,000
0981 407666   Giá: 7,500,000   < - > 0987 836866   Giá: 5,000,000
0981 410666   Giá: 7,500,000   < - > 0987 855585   Giá: 5,000,000
0981 437666   Giá: 7,500,000   < - > 0987 869689   Giá: 5,000,000
0981 480666   Giá: 7,500,000   < - > 0987 879589   Giá: 5,000,000
0981 490666   Giá: 7,500,000   < - > 0987 936969   Giá: 5,000,000
0981 499899   Giá: 7,500,000   < - > 0987.01.1986   Giá: 5,000,000
0981 524666   Giá: 7,500,000   < - > 0987.03.1980   Giá: 5,000,000
0981 555779   Giá: 7,500,000   < - > 0987.09.09.68   Giá: 5,000,000
0981 566969   Giá: 7,500,000   < - > 0987.11.77.00   Giá: 5,000,000
0981 622686   Giá: 7,500,000   < - > 0987.2222.85   Giá: 5,000,000
0981 668898   Giá: 7,500,000   < - > 0987.38.6969   Giá: 5,000,000
0981 676686   Giá: 7,500,000   < - > 0987.44.3979   Giá: 5,000,000
0981 778889   Giá: 7,500,000   < - > 0987.44.3979   Giá: 5,000,000
0981 808383   Giá: 7,500,000   < - > 0987.46.1990   Giá: 5,000,000
0981 811688   Giá: 7,500,000   < - > 0987.79.8282   Giá: 5,000,000
0981 822868   Giá: 7,500,000   < - > 0987.80.1102   Giá: 5,000,000
0981 833688   Giá: 7,500,000   < - > 0987.81.5588   Giá: 5,000,000
0981 862868   Giá: 7,500,000   < - > 0987.82.1102   Giá: 5,000,000
0981 866696   Giá: 7,500,000   < - > 0987.95.1986   Giá: 5,000,000
0981 866898   Giá: 7,500,000   < - > 0988 044404   Giá: 5,000,000
0981 876678   Giá: 7,500,000   < - > 0988 109668   Giá: 5,000,000
0981 881168   Giá: 7,500,000   < - > 0988 168969   Giá: 5,000,000
0981 888919   Giá: 7,500,000   < - > 0988 180968   Giá: 5,000,000
0981 891686   Giá: 7,500,000   < - > 0988 186115   Giá: 5,000,000
0981 893686   Giá: 7,500,000   < - > 0988 188339   Giá: 5,000,000
0981 939688   Giá: 7,500,000   < - > 0988 196186   Giá: 5,000,000
0981 939989   Giá: 7,500,000   < - > 0988 229179   Giá: 5,000,000
0981 959668   Giá: 7,500,000   < - > 0988 233334   Giá: 5,000,000
0981 959989   Giá: 7,500,000   < - > 0988 27 1982   Giá: 5,000,000
0981 966968   Giá: 7,500,000   < - > 0988 293389   Giá: 5,000,000
0981 991985   Giá: 7,500,000   < - > 0988 295779   Giá: 5,000,000
0981 993868   Giá: 7,500,000   < - > 0988 295789   Giá: 5,000,000
0981 993899   Giá: 7,500,000   < - > 0988 319819   Giá: 5,000,000
0981 999698   Giá: 7,500,000   < - > 0988 328238   Giá: 5,000,000
0981.06.9696   Giá: 7,500,000   < - > 0988 339226   Giá: 5,000,000
0981.1234.86   Giá: 7,500,000   < - > 0988 350886   Giá: 5,000,000
0981.1234.89   Giá: 7,500,000   < - > 0988 363268   Giá: 5,000,000
0981.22.1818   Giá: 7,500,000   < - > 0988 366606   Giá: 5,000,000
0981.33.1818   Giá: 7,500,000   < - > 0988 398858   Giá: 5,000,000
0981.67.6668   Giá: 7,500,000   < - > 0988 462828   Giá: 5,000,000
0981.81.0555   Giá: 7,500,000   < - > 0988 578858   Giá: 5,000,000
0981.86.16.68   Giá: 7,500,000   < - > 0988 613889   Giá: 5,000,000
0981.86.63.86   Giá: 7,500,000   < - > 0988 618118   Giá: 5,000,000
0981.93.93.99   Giá: 7,500,000   < - > 0988 656885   Giá: 5,000,000
0982 682013   Giá: 7,500,000   < - > 0988 689929   Giá: 5,000,000
0982 961333   Giá: 7,500,000   < - > 0988 802929   Giá: 5,000,000
0982 982179   Giá: 7,500,000   < - > 0988 861955   Giá: 5,000,000
0982 988398   Giá: 7,500,000   < - > 0988 862568   Giá: 5,000,000
0982.83.89.68   Giá: 7,500,000   < - > 0988 863779   Giá: 5,000,000
0982.8888.75   Giá: 7,500,000   < - > 0988 863963   Giá: 5,000,000
0983 169279   Giá: 7,500,000   < - > 0988 880976   Giá: 5,000,000
0983 192555   Giá: 7,500,000   < - > 0988 882 802   Giá: 5,000,000
0983 219779   Giá: 7,500,000   < - > 0988 882 872   Giá: 5,000,000
0983 268679   Giá: 7,500,000   < - > 0988 883806   Giá: 5,000,000
0983 387939   Giá: 7,500,000   < - > 0988 885915   Giá: 5,000,000
0983 389996   Giá: 7,500,000   < - > 0988 886736   Giá: 5,000,000
0983 588358   Giá: 7,500,000   < - > 0988 886946   Giá: 5,000,000
0983 636639   Giá: 7,500,000   < - > 0988 887626   Giá: 5,000,000
0983 799969   Giá: 7,500,000   < - > 0988 887826   Giá: 5,000,000
0983 880866   Giá: 7,500,000   < - > 0988 891579   Giá: 5,000,000
0983 893986   Giá: 7,500,000   < - > 0988 922898   Giá: 5,000,000
0983.04.7879   Giá: 7,500,000   < - > 0988 926168   Giá: 5,000,000
0983.77.1993   Giá: 7,500,000   < - > 0988 97 1993   Giá: 5,000,000
0983.85.6866   Giá: 7,500,000   < - > 0988 980268   Giá: 5,000,000
0984 432432   Giá: 7,500,000   < - > 0988 989113   Giá: 5,000,000
0984.43.43.44   Giá: 7,500,000   < - > 0988 995869   Giá: 5,000,000
0985 552579   Giá: 7,500,000   < - > 0988.05.1986   Giá: 5,000,000
0985 588696   Giá: 7,500,000   < - > 0988.05.1996   Giá: 5,000,000
0985 592789   Giá: 7,500,000   < - > 0988.05.5885   Giá: 5,000,000
0985 786866   Giá: 7,500,000   < - > 0988.06.06.96   Giá: 5,000,000
0985 854777   Giá: 7,500,000   < - > 0988.07.5868   Giá: 5,000,000
0985 859858   Giá: 7,500,000   < - > 0988.16.6996   Giá: 5,000,000
0985 867898   Giá: 7,500,000   < - > 0988.19.11.98   Giá: 5,000,000
0985 881186   Giá: 7,500,000   < - > 0988.19.1515   Giá: 5,000,000
>>> Xem thêm hướng dẫn cách chọn sim năm sinh với giá rẻ

Hướng dẫn cách chọn sim năm sinh với giá rẻ.

Chúng ta đều biết việc sim số đẹp thường đến các cửa hàng hay đại lý sim để chọn, nhưng hiện nay đã có các web bán sim số đẹp trực tuyến. Chúng ta chỉ việc ở nhà xem, lựa chọn và mua sim số đẹp online không cần bước ra khỏi nhà mà vẫn đảm bảo mua sim an toàn và tiện lợi nhất có thể. Việc lựa chọn một chiếc sim cho người sinh năm 2004 hiện nay khá là đơn giản với nhiều người bởi bây giờ đã có công cụ tra cứu điểm phong thủy sim ngay trên trang web.
Mọi thao tác rất đơn giản khi truy cập trang web với việc tra cứu phong thủy sim số đẹp free, thoải mái không giới hạn thời gian sẽ khiến cho mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn sim đẹp cho bản thân mình. 
Để chọn sim phong thủy cho người sinh năm 2004 hay sim năm sinh 2004 thì chúng ta nên biết qua về cung mệnh và tử vi của năm sinh này để có thể tránh được những con số xấu, tăng những con số tốt trong dãy sim điện thoại mình cần mua.
 Đối với cung mệnh, hợp với màu sắc, con số, hướng nào thì mỗi người sẽ khác nhau
1. Tử vi, cung mệnh, màu sắc hợp của người sinh năm 2004.
Người sinh năm 2004 tức năm Giáp Thân ( tuổi Khỉ) có Ngũ hành năm sinh là Mệnh Thuỷ.
Nhưng cung mệnh của Năm sinh năm 2004 và Nữ sinh năm 2004 là khác nhau nên chúng ta xem phong thủy sim còn phụ thuộc vào cung mệnh của từng người chứ không thể xem chung chung được.
Năm sinh năm 2004 thuộc cung KHÔN, hành THỔ, quái số 5, sao Ngũ hoàng thuộc Tây tứ mệnh, hướng Tây Nam ( hướng nhà tốt: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông bắc).
Màu sắc hợp mệnh: Các màu Đỏ, Tím, Hồng để được Tương Sinh. Chọn các màu Vàng, Nâu để được Tương Hợp . Với các màu Đen, Xanh da trời, Xanh nước biển để được Tương khắc (Thổ chế ngự được Thuỷ).
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Đỏ, Tím, Hồng vì Mệnh cung đại diện cho các
màu này bị khắc. Không nên dùng các màu: Màu Đen, Xanh da trời, Xanh nước biển.
Nữ sinh năm 2004 thuộc cung Khảm, hành Thủy, quái số 1, sao Nhất Bạch, Đông tứ mệnh, hướng Bắc (Hướng nhà tốt: Nam,  Đông Nam, Đông, Bắc).
Màu sắc hợp mệnh: Các màu Trắng, Ghi, Xám để được Tương Sinh. Chọn Các màu Đen, Xanh da trời,  Xanh nước biển để được Tương Hợp. Và với các màu Đỏ, Tím, Hồng để được Tương Khắc (Thuỷ chế ngự được Hoả )
Màu sắc Kỵ, cần tránh: Các màu Vàng, Nâu. Không nên dùng: Xanh lá cây.
2. Hướng dẫn chọn sim hợp tuổi 2004 .
Sau khi đã hiểu biết về năm 2004 mệnh gì? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sim hợp tuổi 2004
Nếu bạn muốn chọn cho mình một sim hợp tuổi 2004 thì cần lưu ý những thông tin sau đây:
Một số điện thoại được gọi là đẹp về phong thủy hợp tuổi hay còn gọi là Sim Phong Thủy bắt buộc phải hội tụ đầy đủ những yếu tố sau đây.
Những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2004 phải cân bằng ( Âm dương tương phối ). Có nghĩa là trong dãy số sim hợp tuổi 2004 của bạn phải bao gồm 10 con số ghép lại phải có đủ 5 số chẵn và phải cân bằng với 5 số lẻ.
Tổng điểm trong dãy số phải cao ( số nút ). Có nghĩa là đem cộng tổng những con số trong dãy số sim hợp tuổi 2004 gồm 10 chữ số lại với nhau ta có tổng số điểm cao lớn hơn hoặc bằng 9.
Mọi chiếc sim đẹp chỉ là tương đối vì quan niệm sim số đẹp của mỗi người không giống nhau kể cả sim phong thủy cũng vậy. Chiếc sim phong thủy này có thể hợp với bạn nhưng với người khác lại là một con sim xấu hay không tốt. Việc chọn sim đẹp chúng ta thì chúng ta nên tham khảo những người thật sự am hiểu về sim số chứ không hỏi quá nhiều người tránh việc "đẽo cày giữa đường" làm tốn công mất thời gian của chúng ta.
Đại lý sim số đẹp của chúng tôi là nơi chuyên cung cấp sim phong thủy sim số đẹp trên toàn quốc với uy tín lâu năm đã được khẳng định trên thị trường sim số. Việc mua sim hiện nay quá dễ dàng với việc mua sim online hay mua sim trực tuyến trên trang web và được giao sim đến tận nhà miễn phí trên toàn quốc.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét