Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Sim phong thủy, ý nghĩa của sim số đẹp theo phong thủy

Sim phong thủy và những điều chưa biết về sim số đẹp
Theo nhiều chuyên gia về sim phong thủy và những người chơi sim điện thoại lâu năm thì 4 con số cuối được xem là những con số quan trọng nhất, bởi bộ não của mỗi người bình thường chỉ nhớ được 4 – 5 con số cuối cùng trong cả dãy số điện thoại. Con số này cũng có sự tương tác đến người dùng ở một mức độ nhất định. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ý nghĩa của sim số đẹp theo phong thủy nhé.
Xem thêm:
Sim phong thủy,ý nghĩa của sim số đẹp theo phong thủy

>>> Tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0937 399992 Giá: 6,000,000   < - - >   093.777.6.555 Giá: 13,800,000
0937 403399 Giá: 6,000,000   < - - >   093.777.66.44 Giá: 13,800,000
0937 430888 Giá: 6,000,000   < - - >   093.88.11.789 Giá: 13,800,000
0937 441177 Giá: 6,000,000   < - - >   093.88.22.111 Giá: 13,800,000
0937 451234 Giá: 6,000,000   < - - >   093.88.22.444 Giá: 13,800,000
0937 466667 Giá: 6,000,000   < - - >   093.88.22.789 Giá: 13,800,000
0937 483399 Giá: 6,000,000   < - - >   093.888.22.44 Giá: 13,800,000
0937 503399 Giá: 6,000,000   < - - >   093.888.23.23 Giá: 13,800,000
0937 518989 Giá: 6,000,000   < - - >   093.888.25.25 Giá: 13,800,000
0937 524999 Giá: 6,000,000   < - - >   0931 028028 Giá: 13,800,000
0937 563399 Giá: 6,000,000   < - - >   09318.36.999 Giá: 13,800,000
0937 592888 Giá: 6,000,000   < - - >   0932 876888 Giá: 13,800,000
0937 594888 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 451234 Giá: 13,800,000
0937 594888 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 554477 Giá: 13,800,000
0937 614999 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 672345 Giá: 13,800,000
0937 618889 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 772244 Giá: 13,800,000
0937 628889 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 803999 Giá: 13,800,000
0937 631234 Giá: 6,000,000   < - - >   0933 807999 Giá: 13,800,000
0937 647799 Giá: 6,000,000   < - - >   0933.07.1234 Giá: 13,800,000
0937 685656 Giá: 6,000,000   < - - >   0933.07.4567 Giá: 13,800,000
0937 685959 Giá: 6,000,000   < - - >   0933.20.4567 Giá: 13,800,000
0937 707778 Giá: 6,000,000   < - - >   0934 007788 Giá: 13,800,000
0937 722200 Giá: 6,000,000   < - - >   0934 020020 Giá: 13,800,000
0937 725588 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000168 Giá: 13,800,000
0937 740888 Giá: 6,000,000   < - - >   0936 000379 Giá: 13,800,000
0937 743838 Giá: 6,000,000   < - - >   0936.07.4567 Giá: 13,800,000
0937 753399 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 036886 Giá: 13,800,000
0937 754999 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 136999 Giá: 13,800,000
0937 770606 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 216886 Giá: 13,800,000
0937 778484 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 343343 Giá: 13,800,000
0937 790606 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393738 Giá: 13,800,000
0937 792288 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393779 Giá: 13,800,000
0937 798383 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 393937 Giá: 13,800,000
0937 803388 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 466668 Giá: 13,800,000
0937 803883 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 476668 Giá: 13,800,000
0937 804999 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 549549 Giá: 13,800,000
0937 808818 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 649649 Giá: 13,800,000
0937 811188 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 664666 Giá: 13,800,000
0937 813399 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 771117 Giá: 13,800,000
0937 829666 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 776667 Giá: 13,800,000
0937 833399 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 779900 Giá: 13,800,000
0937 851234 Giá: 6,000,000   < - - >   0937 789000 Giá: 13,800,000
0937 855599 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.26.1234 Giá: 13,800,000
0937 861188 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.27.1234 Giá: 13,800,000
0937 862268 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.27.2345 Giá: 13,800,000
0937 865588 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.27.4567 Giá: 13,800,000
0937 865885 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.35.1234 Giá: 13,800,000
0937 867778 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.48.2345 Giá: 13,800,000
0937 868879 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.52.1234 Giá: 13,800,000
0937 875588 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.54.1234 Giá: 13,800,000
0937 882277 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.55.44.33 Giá: 13,800,000
0937 882887 Giá: 6,000,000   < - - >   0937.66.44.22 Giá: 13,800,000
0937 890088 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 029888 Giá: 13,800,000
0937 890707 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 222456 Giá: 13,800,000
0937 891919 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 360888 Giá: 13,800,000
0937 896767 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 361888 Giá: 13,800,000
0937 897766 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 549549 Giá: 13,800,000
0937 936956 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 551888 Giá: 13,800,000
0937 938936 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 560888 Giá: 13,800,000
0937.20.86.86 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 561999 Giá: 13,800,000
0937.44.00.44 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 562888 Giá: 13,800,000
0937.49.6886 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 562999 Giá: 13,800,000
0937.60.86.86 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668068 Giá: 13,800,000
0937.66.33.55 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668092 Giá: 13,800,000
0937.8888.72 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668096 Giá: 13,800,000
0938 079666 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668098 Giá: 13,800,000
0938 100099 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668333 Giá: 13,800,000
0938 110116 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668687 Giá: 13,800,000
0938 110777 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668788 Giá: 13,800,000
0938 111567 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 668789 Giá: 13,800,000
0938 212777 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 691888 Giá: 13,800,000
0938 225777 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 692888 Giá: 13,800,000
0938 233357 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 695888 Giá: 13,800,000
0938 243399 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 797788 Giá: 13,800,000
0938 276677 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 797971 Giá: 13,800,000
0938 277770 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 797997 Giá: 13,800,000
0938 277771 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 805999 Giá: 13,800,000
0938 288887 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 871234 Giá: 13,800,000
0938 299982 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 885656 Giá: 13,800,000
0938 330303 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886000 Giá: 13,800,000
0938 336655 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886168 Giá: 13,800,000
0938 377770 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 886333 Giá: 13,800,000
0938 377899 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888179 Giá: 13,800,000
0938 383355 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888586 Giá: 13,800,000
0938 398080 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888812 Giá: 13,800,000
0938 399966 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888857 Giá: 13,800,000
0938 400700 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888860 Giá: 13,800,000
0938 411113 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888861 Giá: 13,800,000
0938 440033 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888862 Giá: 13,800,000
0938 448811 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888864 Giá: 13,800,000
0938 455558 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888867 Giá: 13,800,000
0938 463399 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888875 Giá: 13,800,000
0938 466677 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 888876 Giá: 13,800,000
0938 483399 Giá: 6,000,000   < - - >   0938 951999 Giá: 13,800,000
0938 485588 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.32.1234 Giá: 13,800,000
0938 486677 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.43.1234 Giá: 13,800,000
0938 488877 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.46.1234 Giá: 13,800,000
0938 500088 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.47.1234 Giá: 13,800,000
0938 543399 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.55.44.66 Giá: 13,800,000
0938 580808 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.55.44.99 Giá: 13,800,000
0938 582288 Giá: 6,000,000   < - - >   0938.56.1234 Giá: 13,800,000

>>> Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

Hướng dẫn chọn sim phong thủy hợp mệnh, hợp tuổi.

Ngoài những số điện thoại thuộc hàng "đại gia", nhiều người cũng không ngại chi dăm bảy chục triệu cho số điện thoại được xếp vào hàng số đẹp. Tuy nhiên, theo KTS Phạm Cương, giám đốc khối phong thủy Công ty Nhà Xuân, không phải ai bỏ tiền triệu ra mua sim số đều phân biệt được đâu là số đẹp, số xấu, hoặc biết rằng số điện thoại ấy có phù hợp với mình không.
"Ứng dụng theo quan niệm phong thủy, nhiều sim số bạc triệu cũng có thể cực xấu. Nhiều người không hiểu biết có thể "bị lừa" như chơi", KTS Cương cho hay. 
KTS Phạm Cương lý giải, theo khoa học phong thủy với quy luật về âm dương ngũ hành, con người được chia thành 5 loại vật chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các con số cũng được chia thành ngũ hành và cũng có sự tương tác với người sử dụng chúng, từ đó mang lại sự cát hung cho người sử dụng. Cụ thể, số thuộc hành kim là 6 và 7; hành mộc có 3 – 4; Hành thổ: 2 – 5 – 8, hành hỏa: 9; hành thủy: 1.
Chẳng hạn, người có mệnh mộc theo phong thủy tốt và tương sinh là hành thủy, lúc này con số 1 mang hành thủy, thủy sinh mộc sẽ tốt cho người sử dụng. Tương tự, người có mệnh kim tương sinh hành thổ nên tìm số mang hành thổ, mệnh thổ tương sinh hỏa nên tìm số mang hành hỏa, hỏa tương sinh mộc nên tìm số mang hành mộc, mộc tương sinh thủy nên tìm số mang hành thủy. Cứ theo quy luật đó ta để tìm số may mắn cho bản thân.
Thêm vào đó, phong thủy có các quan niệm như hình nào khí ấy tức hình dáng bên ngoài tương tác với sự vật, sự việc hay tượng hình, tượng thanh cũng có tác động đến chủ sở hữu điện thoại.
Ví dụ, số điện thoại có đuôi 68 hay 86 mà nhiều người hiện nay ưa chuộng có xuất phát từ âm Hán Việt khi đọc lên như hai từ “lộc phát”. Tuy nhiên sự quan niệm này cũng chỉ mang yếu tố tương đối. Nếu phát âm theo đúng nghĩa Tiếng Việt là "lục - bát" lại không mang ý nghĩa tài lộc, không chứa nhiều giá trị.
Hoặc số điện thoại có đuôi "78" cũng được coi số xấu bởi nếu nương theo vần nhiều người có thể hiểu là "thất bát". Có nghĩa là đem lại vận rủi trong việc kinh doanh làm ăn của chủ nhân.
Ngoài ra, nhiều người cũng tránh dùng số điện thoại có đuôi 49, 53… bởi xuất phát từ quan niệm hạn tuổi của đời người như: "49 chưa qua 53 đã tới"… Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây được xem là ứng dụng khiên cưỡng vào đời sống, bởi bản thân số điện thoại này không thể mang lại vận hạn như đời con người.
Tránh chọn số toàn chẵn hoặc toàn lẻ
Theo KTS Cương, với hầu hết người sử dụng điện thoại, 4 con số cuối cùng được xem là con số quan trọng, bởi bộ não của con người chỉ nhớ được 4 – 5 con số cuối cùng trong cả dãy số điện thoại. Con số này cũng có sự tương tác đến người dùng ở một mức độ nhất định.
Theo Kinh dịch nếu 4 con số cuối tạo thành tổ hợp mang ý nghĩa tốt sẽ giúp công việc giao dịch điện thoại tốt hơn. Điều này lý giải tại sao những con số mang đuôi tứ quý hoặc số lặp thường được coi là đẹp. Chẳng hạn: 8686, 9999, 7777, 6666, 8888, 9090....
Ngoài ra, bản thân con số đều mang năng lượng, sự cộng hưởng của các con số nhất là vần luật và nhịp điệu trong dãy số sẽ giúp nguời ta nhớ lâu, từ đó năng lượng của dãy số này cũng mạnh hơn các dãy số thiếu quy luật, hoặc không hàm chứa một quy luật nhất định.
KTS Cương cũng khuyên, trong một dãy số điện thoại không nên tất cả là số chẵn hoặc số lẻ bởi theo phong thủy mọi vật đều phải đủ cả âm cả dương mới sinh sôi này nở, cổ nhân có câu “cô dương bất sinh, độc âm bất trưởng” chính là ý này.
Bên cạnh đó, tùy vào giới tính nên chọn các số thiên về âm hoặc dương nhiều hơn. Số lẻ như 1 – 3 – 5 – 7 - 9 là số dương phù hợp với nam giới, số chẵn 2 – 4 – 6 - 8 là số lẻ phù hợp với nữ giới. 
Với những quy tắc chọn sim số đẹp theo phong thủy đơn giãn như trên quí khách có thể truy cập website để chọn cho mình một sim phong thủy viettel, vinaphone hay sim phong thủy mobifone đầy đủ các thể loại giá cả luôn cam kết bán đúng giá rẻ nhất thị trường. 
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:

2 nhận xét:

  1. This is the right webpage for anybody who really wants to find out about this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that's been written about for decades. Wonderful stuff, just great! aol email login

    Trả lờiXóa
  2. The PMI or mortgage insurance is required with the lender if the borrower choose to make a downpayment less than 20%. mortgage calculator People will get a long run, meaning lower monthly premiums. canada mortgage calculator

    Trả lờiXóa