Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Hướng dẫn mua sim số đẹp vip với giá khuyến mại

Sim số đẹp Vip, sim vip khẳng định đẳng cấp của bạn
Xưa nay sim Vip vẫn được mọi người biết đến như một thứ xa xỉ mà chỉ dành cho các tầng lớp quý tộc đại gia chứ không dành cho người có kinh tế ở mức bình thường. Bởi giá trị của một sim số đẹp Vip thường được định giá từ vài trăm triệu đồng thậm chí là vài ba tỷ đồng. Sim Vip khẳng định đẳng cấp người dùng.
Hướng dẫn mua sim số đẹp vip với giá khuyến mại

>>> Mời bạn tham khảo danh sách sim số đẹp mạng Mobifone:
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888

0899.98.99.19 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 261999 Giá: 15,200,000
0899.98.99.19 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 272999 Giá: 15,200,000
09.01.01.1995 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 281888 Giá: 15,200,000
09.05.03.1996 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 283888 Giá: 15,200,000
09.05.09.3666 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 283999 Giá: 15,200,000
09.05.10.1997 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 296296 Giá: 15,200,000
09.07.11.2014 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 545545 Giá: 15,200,000
09.31.03.1991 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 550888 Giá: 15,200,000
09.31.03.2000 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 551551 Giá: 15,200,000
09.32.82.82.86 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 552888 Giá: 15,200,000
090 1987 333 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 552999 Giá: 15,200,000
090 1993 222 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 553888 Giá: 15,200,000
090 1995 222 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.2222.00 Giá: 15,200,000
090 1996 222 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.2222.11 Giá: 15,200,000
090 1997 222 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.25.1999 Giá: 15,200,000
090 1997 333 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.27.1999 Giá: 15,200,000
090.113.7799 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.27.2888 Giá: 15,200,000
090.23.22229 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.28.0000 Giá: 15,200,000
090.234.9.555 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.28.1999 Giá: 15,200,000
090.44.88.339 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.29.1999 Giá: 15,200,000
090.597.33.88 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.55.3999 Giá: 15,200,000
0901 010137 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.5555.00 Giá: 15,200,000
0901 023666 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.5555.11 Giá: 15,200,000
0901 027666 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.5555.22 Giá: 15,200,000
0901 031990 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.5555.33 Giá: 15,200,000
0901 031991 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.5555.39 Giá: 15,200,000
0901 033777 Giá: 6,500,000   < - - >   0937.68.2468 Giá: 15,200,000
0901 035666 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 889979 Giá: 15,300,000
0901 051988 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 899979 Giá: 15,300,000
0901 051991 Giá: 6,500,000   < - - >   093.88.11.000 Giá: 15,400,000
0901 059666 Giá: 6,500,000   < - - >   093.88.11.222 Giá: 15,400,000
0901 061666 Giá: 6,500,000   < - - >   093.88.22.000 Giá: 15,400,000
0901 061991 Giá: 6,500,000   < - - >   093.88.33.444 Giá: 15,400,000
0901 063666 Giá: 6,500,000   < - - >   0938.2345.88 Giá: 15,400,000
0901 079679 Giá: 6,500,000   < - - >   0938.2345.99 Giá: 15,400,000
0901 081666 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 997899 Giá: 15,500,000
0901 090309 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 999638 Giá: 15,500,000
0901 222123 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 999808 Giá: 15,500,000
0901 222822 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 999809 Giá: 15,500,000
0901 222922 Giá: 6,500,000   < - - >   0901.09.1888 Giá: 15,500,000
0901 278666 Giá: 6,500,000   < - - >   0907.79.1979 Giá: 15,500,000
0901 279579 Giá: 6,500,000   < - - >   0908 050000 Giá: 15,500,000
0901 307666 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 003888 Giá: 15,500,000
0901 553666 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 097097 Giá: 15,500,003
0901 566686 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 456678 Giá: 15,600,000
0901 768779 Giá: 6,500,000   < - - >   0906 664664 Giá: 15,800,000
0901 897666 Giá: 6,500,000   < - - >   093.18.36.888 Giá: 15,800,000
0901 969679 Giá: 6,500,000   < - - >   0909 821666 Giá: 15,840,000
0901 979686 Giá: 6,500,000   < - - >   0907 051954 Giá: 15,886,000
0901 996686 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 089808 Giá: 15,900,000
0901.04.1368 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 089808 Giá: 15,900,000
0901.05.15.25 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.02.4444 Giá: 15,960,000
0901.05.4567 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 004004 Giá: 16,000,000
0901.05.8866 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 677779 Giá: 16,000,000
0901.179.879 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 699888 Giá: 16,000,000
0901.21.39.39 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 787888 Giá: 16,000,000
0901.22.78.78 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 787999 Giá: 16,000,000
0901.24.1368 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 789888 Giá: 16,000,000
0901.28.2468 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 799888 Giá: 16,000,000
0901.87.3666 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 919919 Giá: 16,000,000
0902 052019 Giá: 6,500,000   < - - >   0898 929929 Giá: 16,000,000
0902 081996 Giá: 6,500,000   < - - >   0898.37.68.68 Giá: 16,000,000
0902 101088 Giá: 6,500,000   < - - >   0898.71.2222 Giá: 16,000,000
0902 102017 Giá: 6,500,000   < - - >   0898.74.2222 Giá: 16,000,000
0902 110077 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 995777 Giá: 16,000,000
0902 112017 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 996336 Giá: 16,000,000
0902 368168 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 996555 Giá: 16,000,000
0902 507666 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 996777 Giá: 16,000,000
0902 722345 Giá: 6,500,000   < - - >   0899 997555 Giá: 16,000,000
0902 754888 Giá: 6,500,000   < - - >   0899.11.4444 Giá: 16,000,000
0902.32.34.38 Giá: 6,500,000   < - - >   09.01.01.1987 Giá: 16,000,000
0902.38.38.86 Giá: 6,500,000   < - - >   090.888.86.83 Giá: 16,000,000
0902.55.51.51 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 017999 Giá: 16,000,000
0902.55.53.53 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 067067 Giá: 16,000,000
0903 092017 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 156886 Giá: 16,000,000
0903 143777 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 220220 Giá: 16,000,000
0904 011994 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 231389 Giá: 16,000,000
0904 052018 Giá: 6,500,000   < - - >   0901 566588 Giá: 16,000,000
0904 072017 Giá: 6,500,000   < - - >   0901.09.3999 Giá: 16,000,000
0904 072018 Giá: 6,500,000   < - - >   0901.21.6888 Giá: 16,000,000
0904 217217 Giá: 6,500,000   < - - >   0902.96.96.99 Giá: 16,000,000
0904.18.3939 Giá: 6,500,000   < - - >   0904 217979 Giá: 16,000,000
0906 032018 Giá: 6,500,000   < - - >   0905.61.0000 Giá: 16,000,000
0906 042017 Giá: 6,500,000   < - - >   0906 866889 Giá: 16,000,000
0906 051989 Giá: 6,500,000   < - - >   0907.48.6888 Giá: 16,000,000
0906 061972 Giá: 6,500,000   < - - >   0908 607607 Giá: 16,000,000
0906 071991 Giá: 6,500,000   < - - >   0908 668898 Giá: 16,000,000
0906 082017 Giá: 6,500,000   < - - >   0908.35.8668 Giá: 16,000,000
0906 899896 Giá: 6,500,000   < - - >   0908.80.81.81 Giá: 16,000,000
0906.03.1986 Giá: 6,500,000   < - - >   0909 991982 Giá: 16,000,000
0906.25.28.28 Giá: 6,500,000   < - - >   0909.64.0000 Giá: 16,000,000
0906.25.28.28 Giá: 6,500,000   < - - >   0909.91.1368 Giá: 16,000,000
0906.25.29.29 Giá: 6,500,000   < - - >   093.11.66.777 Giá: 16,000,000
0906.25.29.29 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 081081 Giá: 16,000,000
0907 011985 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 089888 Giá: 16,000,000
0907 156668 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 098098 Giá: 16,000,000
0907 514888 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 839879 Giá: 16,000,000
0907 514888 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 898666 Giá: 16,000,000
0907 868838 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 899666 Giá: 16,000,000
0907.11.19.19 Giá: 6,500,000   < - - >   0931 96.69.69 Giá: 16,000,000
0907.43.3456 Giá: 6,500,000   < - - >   0931.07.8999 Giá: 16,000,000

>>> Xem thêm hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu chọn sao cho số đẹp.

Hướng dẫn chọn sim giá từ 500 đến 1 triệu chọn sao cho số đẹp.

Sở dĩ sim Vip có giá trị cao như vậy bởi tính chất của sim Vip là những sim có nhiều số giống nhau như 09xxx66666, 09xx999999, 09×9999999 hoặc là tiến đều 5, 6, 7 số cuối như 09xxx56789, 09xx456789, 09×23456789…Sim Vip là những số rất dễ nhớ và dãy số đó ăn sâu vào trong tiềm thức con người, gây ấn tượng mạnh với những người xung quanh. Thường là loại sim tứ quý hay sim số đẹp taxi , sim lộc phát. Sim Vip khẳng định đẳng cấp người dùng
Ngày nay các doanh nghiệp lớn, những thương hiệu nổi tiếng thường muốn chọn cho mình những số sim Vip để gây ấn tượng mạnh cho khách hàng và đối tác. Đặc biệt sim Vip khi xuất hiện trên các kênh thông tin đại chúng sẽ giúp khách hàng, người xem dễ dàng nhớ được sim số đẹp Vip của các doanh nghiệp mặc dù chỉ là đoạn quảng cáo dài 5 giây trên truyền hình.
Một ví dụ cụ thể nhất về sim Vip mà hằng ngày các bạn có thể thấy trên các chương trình quảng cáo đó là doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi, sẽ dễ dàng nhận thấy họ đang dùng Hotline: 0933.888888 và 0934.888888, chỉ cần xem qua một lần chắc chắn bạn sẽ không thể quên được số sim Vip như vậy. Chính vì những lợi ích to lớn mà sim Vip đem lại cũng như nắm bắt được nhu cầu của phát triển xã hội nên ngày càng nhiều sim Vip đã có chủ.
Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc sim Vip để xứng tầm với thương hiệu của bạn, hãy đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn chọn mua sim số đẹp Vip hợp phong thủy với giá tốt nhất thị trường. 
Ngày nay khi mua sim số đẹp nhiều người rất quan tâm đến phong thủy sim vì đa số người mua sim đẹp là người kinh doanh, buôn bán nên việc giao dịch qua điện thoại rất được đề cao qua đó chiếc sim của bản thân sẽ được để chú trọng hơn rất nhiều.  Cũng có thể ví von chiếc sim số đẹp như bộ mặt của người dùng vậy, sim càng đẹp càng vip thì càng thể hiện được độ chơi của người dùng qua đó tăng niềm tin cho đối tác kinh doanh của chúng ta lên rất nhiều.
Để mua sim số đẹp có nhiều cửa hàng sim số đẹp trên toàn quốc nhưng uy tín hơn cả vẫn là cửa hàng sim của chúng tôi tại Hà Nôi vẫn là địa chỉ lâu năm đáng tin cậy cho tất cả khách hàng. Chúng tôi luôn đặt lợi ích khách hàng lên trên hết, đăng ký 100% thông tin sim chính chủ cho tất cả khách hàng khi mua sim và giao sim miễn phí tận nơi cho tất cả khách hàng trên toàn quốc.
Liên hệ mua sim: 0989 575.575 - 0932 33.8888
Xem thêm bài viết liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét